• เครื่องปัดเงาพื้น 350RPM
 
อุปกรณ์เสริมเครื่องขัดพื้น
อุปกรณ์ทำความสะอาด
อุปกรณ์เสตนเลส

 

ไม้ม๊อบเช็ดกระจก
ไม้กรีดกระจก
ไม้กวาด
ไม้ม๊อบดันฝุ่น
ไม้ม๊อบถูพื้น
รถเข็นถังน้ำหรือถังขยะ
อุปกรณ์ทำความสะอาด
ไม้รีดน้ำ
ป้ายตั้งเตือน
ถังบีบม๊อบ
รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาดและขยะ

 

2008 Thanakit KarnChang. All rights Reserved.                                                                                                                    TOPMAN  Call Center: 02-869-0962