• รายละเอียดน้ำยา แต่ละประเภท
 
 
 

 

 
 
    
  1.การทำงานทุกครั้งควรสวมรองเท้าบูท เพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำยา
2.ขนาดของสายต่อพ่วงไม่ควรต่ำกว่าขนาดมาตรฐานเครื่องขัดพื้น และความยาวสายต่อพ่วงไม่ควรยาวเกิน25 ม.

3.ระมัดระวังไม่ให้สายไฟเข้าไปในแปรงขณะทำงาน

4.การเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูง ไม่ควรทำโดยลำพัง
5.ควรปิดสวิทช์ไฟทุกครั้งที่เลิกใช้งาน และทุกครั้งที่พักเครื่อง
6.ระมัดระวังไม่ให้เด็กอยู่ใกล้เครื่องขณะทำงาน
7.หากเครื่องทำงานผิดปกติควรหยุดการทำงาน และติดต่อบริษัท เพื่อตรวจเช็คสภาพ
8.ไม่ควรซ่อมแซมเองโดยขาดความรู้ความเข้าใจ
9.ทุกครั้งที่ดึงลั๊กออกจากเต้าเสียบ ควรดึงที่ตัวปลั๊ก ห้ามกระตุกที่สาย

2008 Thanakit KarnChang. All rights Reserved.                                                                                                                    TOPMAN  Call Center: 02-869-0962