ลูกหนามเตย เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยนทดแทนลูกหนามเดิมสำหรับจานจับแผ่นใย

เหมาะสำหรับเปลี่ยนกับจานจับยี่ห้ออื่นๆ ที่มักจะแตกได้ง่าย รายละเอียดกรุณาสอบถาม