จานจับ Hi-Speed 1500 RPM

แผ่นใยขัดพื้น Hi-Speed 1500 RPM มีเส้นใยพิเศษ สำหรับเกาะยึดแผ่นขัดที่มีความเร็วสูง เพื่อการปัดเงาพื้นอย่างมีประสิทธิภาพ