แผ่นขัดพื้นสีดำ 

ใช้กับงานขัดล้างด้วยน้ำ และลอกพื้นเก่าที่เคลือบด้วย Wax ออกได้ง่ายรวดเร็ว เพื่อเตรียมพื้นสำหรับเคลือบ Wax ใหม่ทันที